Varsling

Mange eldre opplever nedsatt hørsel, hvilket kan påvirke om man oppfatter lydsignalet fra røykvarsleren. Ergoterapitjenesten i kommunen kan i mange tilfeller bistå med røykvarslere som i tillegg til lyd varsler med forsterket lyd, vibrering og lys.

Rømningsveier

Med alderen kan man også oppleve utfordringer med mobiliteten. Sørg for at rømningsveier er ryddet og tilgjengelige – selv for personer med nedsatt mobilitet. Øv gjerne også på å komme ut i en nødssituasjon

Matlaging

Komfyren er en av de hyppigste årsakene til boligbranner – de fleste skjer på dagtid og rammer eldre. En komfyrvakt kan redde liv. Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter, hvis sensoren oppdager fare for brann vil den utløse en alarm. Om det ikke reageres på alarmen vil strømbryteren kutte strømforsyningen til komfyren.

Hos hjelpemiddelsentralen kan man søke om å få installert en komfyrvakt, eventuelt fås de kjøpt i elektronikkbutikker, hos forsikringsselskap og ulike leverandører av sikkerhetsprodukter.

Les mer om: Komfyrvakt

Slokkeutstyr

Et pulverapparat med 6 kg pulver kan ha en totalvekt på nærmere ti kilo, en vekt flere kan ha problemer med å håndtere. Prøveløft slokkeutstyret og hvis det er for tungt kan det være lurt å skaffe alternative slokkemiddel som brannteppe eller slokkespray. Husk at alle boliger skal ha pulver-, skumapparat eller husbrannslange.

Sigaretter

Sigarettglør som faller ned i sengen eller godstolen utgjør en stor brannfare. Vurder om det kan være et alternativ å ta sigaretten utendørs eller bruke et brannteppe når man røyker.

Levende lys

Lysmansjetter, ustø lysestaker og andre lysdekorasjoner skaper en koselig atmosfære, men er veldig brannfarlig – disse bør ryddes vekk og vurder heller alternativ som flammeløse lys drevet av batterier.