_DSC0477

Hva sier regelverket?

I forskrift om brannforebygging  § 7 er det laget et minstekrav til hva som skal finnes av slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger. Det er eieren som skal sørge for at minimum ett av følgende slokkeutstyr er tilgjengelig og kan brukes i alle rom:

 • formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
 • pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
 • skum- eller vannapparat på minst 9 liter
 • skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
 • annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet

Eier skal også sjekke at utstyret fungerer slik det skal og vedlikeholdes. Dette gjøres gjennom funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger. Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell fører register over virksomheter med godkjennelse for å gjennomføre ettersyn. Se rvb.no 

Trenger jeg flere slokkemidler?

Å ha flere slokkemidler tilgjengelig er en veldig god ide.

Tilpassing utover minstekravene i lovverket kan også være nødvendig. Eksempelvis kan eldre ha problemer med å bruke et tungt pulverapparat, i slike tilfeller bør man vurdere å gå til innkjøp av lettere slokkemidler som brannteppe eller brannspray. Uansett er det viktig at alle i husstanden vet hvor slokkemidlene er, hvordan de fungerer og at de er lett tilgjengelige i en nødssituasjon. Å plassere slokkemidlene innerst i klesskapet er ikke en god ide!

Pulverapparat

Et pulverapparat kan brukes mot alle typer branner og er et svært effektivt slokkemiddel. I boliger skal et pulverapparat være på minimum 6 kg. Et slik apparat vil tømmes på 10 – 15 sekunder.

Vedlikehold:

 • Apparatet har en levetid på maks 10 år - produksjonsår skal stå på apparatet.                                                                          
 • Pilen i manometeret skal stå på grønt.
 • Pulveret kan klumpe seg. Noen ganger i året bør man snu apparatet på hodet et par ganger til man hører/føler at pulveret er løst.
 • Pulverapparatet skal sendes inn til kontroll hos sertifisert kontrollør hvert femte år. Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell fører register over virksomheter med slik godkjennelse. Se rvb.no 

Skumapparat

Et skumapparat inneholder vannbasert skum som slokker brann ved kvelning og nedkjøling samtidig. Dette gjør de godt egnet mot branner i fast materiale og brannfarlige væsker.

I en bolig må et godkjent skumapparat være på minst 9 liter, ettersom disse har noe lavere slokkeeffekt enn pulverapparater. Apparater på 6 liter med slokkeeffekt 21A aksepteres også som slokkeapparat i bolig. Apparatet vil tømmes for slokkemiddel i løpet av 20 – 30 sekunder.

Merk at apparatet ikke tåler temperaturer under 0 grader, og derfor ikke egner seg i hytter og biler.

Husbrannslange

En husbrannslange egner seg godt til å slokke branner i treverk, møblement og elektriske anlegg i boliger, men må ikke brukes ved brann i gryter, frityrkokere o.l. – å bruke vann mot dette vil skape en ekspolosjonsartet brann.  Bruk et lokk eller brannteppe som slokkemiddel i slike situasjoner.

Husbrannslanger skal være fastmontert, alltid tilkoblet vann og skal kunne rekke til alle rom i etasjen. Hageslange er ikke godkjent som slokkemiddel.

Vedlikehold

 • Kontroller at slangen er tett ved å trekke den helt ut og skru på vannet.
 • Er slangen montert under kjøkkenvasken? Sørg for å ha det ryddig i skapene så den alltid er lett tilgjengelig.

Andre slokkemidler

Kun slokkemidlene som vi tidligere har nevnt er godkjent som eneste slokkemiddel i bolig og fritidsbolig, men det kan være lurt å ha andre slokkemidler tilgjengelig – særlig hvis beboeren har vanskeligheter med å håndtere nevnte midler.

Brannteppe

Et enkelt slokkemiddel som egner seg best mot små branner eller dersom en persons klær har tatt fyr.

Slokkespray

Skumbassert slokkemiddel som er lagret på en sprayboks. Boksen er lett å håndtere og egner seg best mot små branner og branntilløp. Disse kommer i to utgaver hvorav en er frostsikker og egner seg dermed godt til å ha i bilen.

CO2 apparat

På størrelse med et pulverapparat og fungerer best mot branner i væsker eller elektriske anlegg. Gassen i apparatet, karbondioksid, fortrenger oksygen og kveler brannen. Brukes apparatet mot mennesker kan det medføre frostskader. CO2 apparat er uegnet utendørs ettersom gassen fortynnes.