Oppbevaring

I bolig eller fritidsbolig er det etter forskrift om håndtering av farlig stoff lov å oppbevare 2 gassbeholdere av 11 kg hver. Skal man ha mer enn dette må man søke brannvesenet om tillatelse. Beholderne skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft og må ikke utsettes for høy varme. Det vil for eksempel si at man må unngå å sette beholderne i solveggen eller i bilen en varm sommerdag.

Borettslag og sameier har gjerne retningslinjer for bruk og oppbevaring av gass. Kontakt styret i borettslaget/sameiet for informasjon.

Gass innendørs

Feil på gassapparater og utstyr eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning - vær forsikt ved bruk av gass. Husk at propan er tyngre enn luft og kan samle seg opp i sluk og andre lavtliggende punkter. Gassen må derfor ikke oppbevares på loft eller i rom som ligger under terreng. 

Propangass må bare brukes under tilsyn, og ikke i rom der mennesker sover. Propan er tilsatt luktstoffet merkaptan som normalt vil gjøre at du lukter gassen ved en lekkasje. Installasjon av gassvarsler kan bidra til å øke sikkerheten. 

Gassgrill

Her er noen viktige sjekkpunkter til grillingen hvis du har gassgrill med propan:

  • Når grillen tas frem for sesongen bør gasslangen sjekkes for lekkasjer. Ved å gni inn slangen med såpevann og åpne gassventilen vil man se bobler der slangen eventuelt har sprukket. Er det lekkasjer må slangen byttes før grillen tas i bruk
  • Når man griller må gassbeholderen plasseres oppreist ved siden av grillen, aldri under. Fett som drypper fra grillen kan antenne beholderen hvis den ligger under grillen.
  • Steng alltid ventilen når du er ferdig med å grille. Steng også ventilen umiddelbart hvis en brann skulle oppstå.

Gassvettreglene

1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom eller under dekk i båt. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.

2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.

4. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.

5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1.5 meter. Bruk slangeklemmer .

6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.

7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.

8. Hold alltid apparat og beholderen i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.

9. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparatet og anlegget tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil

Les mer på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine sider: Sikkerhverdag.no