Fra 01. januar 2020 innførte Regjeringen forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger.

Kommunen fører register over oljetanker og den enkelte eier er ansvarlig for å melde ifra til sin kommune. Dette gjelder både tanker som er i drift og de som er tatt ut av bruk og som befinner seg nedgravd på eiendommen. I særlige tilfeller kan kommunen gi tillatelse til gjenfylling av oljetanker ved bruk av sand, grus og lignende. Dette må søkes om særskilt og gjøres direkte til kommunen. 

Brannvesenet mottar og behandler ikke søknader om gjenfylling av oljetanker eller medlinger til kommunens register.