Salg- og markedsavdelingen holder mange kurs og øvelser gjennom året og øver ca. 1 500 personer årlig.
En god del av disse kursene blir avholt på Brannvesenet sitt øvingsområde - Kompetansesenteret i Teglveien 29.
Her har vi klasserom og innvendige treningsfasiliteter, samt utendørs områder for praktiske øvelser.

I samarbeide med kunden bistår vi også med å holde kurs og øvelser ute hos kunden. Her plan- og tilrettelegger vi kursene i samarbeid med bedriften. Ofte så starter vi med en ROS-analyse for å avdekke hvilke områder som skal trenes og øves.
Her gjennomfører vi i hovedsak tre former for øvelser: evakueringsøvelser, slukkeøvelser og førstehjelpsøvelser. Hver av disse kan så deles inn i emnes som det fokuseres og øves på, slik at ingen øvelser vil være helt like - hver bedrift eller instutisjon, har sine egne tilpassede øvelsesplaner. Disse planene blir så evaluert og benyttet til neste gjennomføring/år slik at man får en god progresjon på treningen.

For å kunne være mest mulig effektiv, søker vi hele tiden etter innovative måter og/eller utstyr som kan benyttes.


Ett eksempel på dette, kan være det innvendige øvingsområdet for evakueringsøvelser.
Her benyttet vi elementer vi kjenner igjen fra escape-room for å oppnå ønsket læring.


Her er en liten rundtur i Kompetansesenteret.